Mijn diensten

Verlies- en rouwtherapie

Verandering en verlies horen bij het leven. Rouw is een normaal en noodzakelijk aanpassingsproces na het verlies van iemand die heel dicht bij jou stond of een ander thema in jouw leven (bijvoorbeeld scheiding, verlies van werk of gezondheid). Tegelijkertijd kan een rouwproces een groot beroep doen op de veerkracht van een mens. Door het verlies kan de rouwende zichzelf en de wereld anders gaan ervaren. Wat vroeger belangrijk voor je was, lijkt er nu niet meer toe te doen. De wereld draait door, maar jouw eigen leven lijkt stil te staan. Een rouwproces kan een zware opgave zijn. Het kan zo zijn dat je onvoldoende persoonlijke en/of sociale hulp beschikbaar hebt om hier goed mee om te kunnen gaan. Dan kan je rouwproces vastlopen. Dit kan zich uiten in allerlei klachten zoals hoofd- en buikpijn, onzekerheid, gevoelens van depressie. In dat geval kan (tijdelijke) ondersteuning van een verlies- en rouwtherapeut nodig zijn.

 

Praktijk SIL is een praktijk voor mensen die een verlies van een betekenisvol iemand of onderdeel uit zijn/haar leven hebben meegemaakt. Thema’s waarover gedeeld en meegewerkt kan worden zijn o.a.:

 • Overlijden
 • (V)(Echt)Scheidingsproblematiek
 • Verlies van gezondheid
 • Ergens anders opgroeien dan thuis
 • Verlies van werk
 • Verlies van huis
 • Verlies van eigenwaarde
 • Verlies van je jeugd

 

Door het creëren van een veilige omgeving waarin bovenstaande thema’s, en alles wat daarbij hoort, een plek krijgt, ontstaat er ruimte om jouw eigen proces te voelen en te leren begrijpen. Samen gaan we naar je verliezen en de afstemming op jouw binnen- en buitenkant kijken, om zo jouw natuurlijke afstemmingsproces weer op gang te brengen. Hierdoor kun jij weer zelfbewuster in het leven komen te staan. Het werken met verhalen, creatieve middelen en rituelen zijn werkvormen om het rouwproces inzichtelijk te maken. Er wordt in maatwerk gewerkt in groepen en/of individueel. 

LichaamsgerichteTraumatherapie

Als een mens een traumatische gebeurtenis meemaakt, heeft het lichaam zich moeten verdedigen tegen een bedreiging. Gedurende de verdediging (overleving) bij die dreiging ontstaat energie in het lichaam. Traumatische symptomen worden niet veroorzaakt door de gebeurtenis zelf. Ze komen voort uit het bevroren restant energie dat niet is  opgeheven en ontladen: dit restant blijft in het zenuwstelstel gevangen, waar het ons lichaam en onze geest schade toebrengt. Deze gevangen energie is als een tornado van waaruit de symptomen van traumatische stress ontstaan. Om geen traumaslachtoffer te worden, is het belangrijk dat de mens al deze door het gevaar opgewekte energie kan ontladen. De overgebleven energie gaat niet vanzelf weg. Het blijft in het lichaam aanwezig en kunnen vaak een groot aantal symptomen vormen, zoals angst, depressie, lichamelijke klachten en gedragsproblemen. Door middel van deze symptomen probeert het lichaam de niet-ontladen energie in toom te houden die er dus eigenlijk uit mag. 


Behandeling van trauma is ondersteuning bij het ontladen van energie die is opgeslagen in het lichaam. Onderdelen van de lichaamsgerichte trauma behandeling is op rustige wijze op verhaal komen, leren omgaan met stress en het vergroten van veerkracht. Traumatische ervaringen hebben invloed op de manier waarop we denken, de vrijheid van ons handelen, de rust onder onze emoties maar ook op ons fysiek functioneren. Daarom wordt er holistisch gewerkt dus met het denken, de emoties en het lichaam. Hierdoor neemt de innerlijke kracht, vitaliteit en geluksbeleving toe en kunnen kwaliteiten en talenten weer geleefd worden.
Traumatherapie biedt uitkomst bij het oplossen van problemen die hun oorsprong hebben in een of meerdere traumatische ervaringen in het recente of verre verleden, bijvoorbeeld bij onder andere angstklachten, chronische stress, onzekerheid en/of rouwprocessen.

Ik bied zowel lichaamsgerichte traumatherapie als EMDR. 

In januari 2023 start ik met de verdiepingsopleiding Traumatherapie Advanced. 

EMDR therapie  EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Letterlijk vertaald betekent dit: “door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.”

Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn heftige emoties, levendige beelden en de reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op de traumatische gebeurtenis. Zo kunnen geluiden dat je hoort, een geuren die je ruikt of beelden die je ziet ervoor zorgen dat je in de gebeurtenis van toen zit. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.
EMDR helpt om het informatieverwerkingproces in je hersenen af te ronden, zodat deze traumatische herinneringen of angsten gewone herinneringen kunnen worden.

EMDR kan worden ingezet bij nare herinneringen, traumatische gebeurtenissen zoals (verkeers) ongevallen, rampen, gebeurtenissen met een levensbedreigend karakter, aanranding of verkrachting, maar ook bij kleinere trauma’s zoals ruzies, faalangst of andere angsten (zoals o.a. hoogtevrees, angst voor spinnen).

EMDR is een korte therapievorm. Bij enkelvoudige angsten of kleine trauma’s zijn vaak maar een paar sessies nodig om resultaat te bemerken. Bij een langdurig trauma of complexere problematiek zal de behandeling wat langer duren.

Hoe werkt EMDR?

Bij EMDR therapie vraag ik jou in het hier en nu op te merken wat de gebeurtenis voor reactie geeft in je lijf (gedachten en gevoelens). Terwijl jij hier aan denkt, zorg ik voor afleidende stimulus. Dat kan door geluiden via een koptelefoon, handbeweging of tikjes op de knieën. Door het tegelijkertijd links en rechts stimuleren van de hersenen wordt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden.

Voor een juiste verwerking is het belangrijk dat een sessie niet voortijdig wordt afgebroken.

Na afloop van een EMDR sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Het brein is gestimuleerd om de gebeurtenissen te gaan verwerken. Soms kun je enorm moe zijn, juist heel goed slapen of komen er gevoelens naar boven. Normaal gesproken houdt dit niet langer dan drie dagen aan. 

Psychosociale therapie

Bij psychosociale therapie is mijn uitgangspunt dat ieder mens de kracht en wijsheid van nature bezit om richting en zin aan zijn leven te geven. Een mens kan in het leven veel te verwerken krijgen door de combinatie van innerlijke factoren en gebeurtenissen van buitenaf. Moeilijkheden en problemen kunnen zich voordoen op alle levensgebieden van de mens: lichamelijk, psychisch, relationeel en materieel. Deze gebieden zijn onderling verweven en beïnvloeden elkaar. Zo kunnen relationele problemen bijvoorbeeld leiden tot psychische en lichamelijke klachten. Soms is de balans tussen innerlijke factoren en gebeurtenissen van buitenaf zodanig verstoord, dat je er zelf niet meer uitkomt. Je innerlijke kracht laat het afweten en kan leiden tot psychosociale problemen zoals:

 • Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of      teruggetrokkenheid)
 • Depressieve gevoelens
 • Psychosomatische klachten (denk aan buik- en/of hoofdpijn)
 • Gedragsproblemen (bijvoorbeeld agressief gedrag)
 • Onrust en stress
 • Sociale problemen (denk aan problemen bij het maken en onderhouden van sociale contacten)

Om met dergelijke moeilijkheden en problemen in het dagelijks leven om te kunnen gaan is het belangrijk dat je in contact staat met je binnen-(innerlijke factoren) en buitenwereld (gebeurtenissen van buitenaf). Het is belangrijk dat je je gevoelens en gedachten over de situatie toelaat, erkenning geeft en leert of het klopt met de werkelijkheid. Als je niet goed kunt afstemmen  op je binnen- en buitenwereld, kan dat zich uiten in bovenstaande psychosociale problemen. Praktijk SIL is een praktijk waarin je met psychosociale therapie je kracht en balans weer terug kunt vinden.